Historia

Historia

Nafarroako Pobreziaren kontrako Sarea 1994. urtean sortu zen, 22 gizarte entitatez osatu zen eta gaur egun 29 erakunde sozialez osatuta dago, eta horiek dira Sarea hezurmamitzen dutenak.

Batera egindako lana, elkarlana, entitateen, erakundeen eta pertsonen arteko koordinazioa sarearen ardatz dira sortu zenetik; eta gure funtsezko xedea ere bai: pobrezia edo/eta gizarte bazterkeriaren egoerak errotik deuseztatzea, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen autonomian eta ahalduntzean zentratuz, gizarte entitate anitzek eskaintzen dituzten baliabideen bidez. Hain zuzen, aniztasun horri eta Sareak ordezkatzen dituen kolektibo eta pertsona mordoari esker gizarte bazterkeria eta bidegabekeria egoeren ikuspegi oso eta panoramiko bat eman dezakegu.

Lan ildoak

 • Gizarteratzearen alorrean jarduerak eta jarduketak garatzea
 • Nafarroan gizarte ekintzaren sektore ezberdinetan lan egiten duten gizarte entitateen arteko elkarlanerako bideak ezartzea.
 • Entitate ezberdinen arteko informazio trukeak, eztabaidak eta ikerketa sozialak sustatzea Nafarroako errealitate sozialera era global batean hurbiltzeko.
 • Alor munizipal, autonomiko, estatal eta europarreko politikei dagokienez Sarea osatzen duten entitate guztiak informatuta izatea.
 • Gure erkidegoan pobrezia eta gizarte bazterkeria egoerak indartu eta eusten dituzten gabezia estrukturalak, legislatiboak eta antolakuntzakoak aztertzea.
 • Pobrezia eta/edo gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsona eta taldeen aldeko presioa, salaketa eta aldarrikapena egiten dela ziurtatzea.
 • Ezkutatu diren pobrezia, desberdintasun eta desparekotasun egoerak ikusgarri egitea.
 • Gizarte entitateek eta zaurgarritasun sozialeko egoera dauden pertsonek gizarteratzea bultzatzen duten jarduketetan parte har dezaten sustatzea.
 • Elkarren artean heziketa jarduerak eta eztabaida foroak antolatzea errealitate soziala aztertzeko eta gizarte bazterkeriako foko berriak ager daitezen saihestea, bai eta dagoeneko existitzen diren egoerak hobetzeko moduak proposatzea.
 • Udalen, Foru Erkidegoaren, Estatuaren eta Europar Batasunaren aurrean presio-tresna gisa jokatzea, pobreziari eta gizarte bazterkeriari aurre egiteko balioko duten politikak har daitezen lortzeko; asmoa haiek sorrarazten dituzten egiturak aldatzea da.
 • Administrazio Publiko ezberdinen artean solaskide gisa parte hartzea gizarte jarduketarekin zerikusia duten gaietan, bertaratzea egokia dela irizten den foroetan parte hartuz.
 • Lan ildo hauei dagokienez egokiak diren ekimen autonomiko, estatal eta europarrekin kolaboratzea.
 • Iritzi publikoa informatzea eta sentsibilizatzea pobreziari eta gizarte bazterkeriari dagozkien esparruei buruz.
 • Lehenago azaldu diren xedeak betetzeko beharrezkoak diren jarduketak gauzatzea.