Gure lana

Era guztietako pobrezia eta gizarte-bazterketa desagerraraztea da gure lanaren ardatza.

Lan ildoak

 • Gizarteratzearen alorrean jarduerak eta jarduketak garatzea
 • Nafarroan gizarte ekintzaren sektore ezberdinetan lan egiten duten gizarte entitateen arteko elkarlanerako bideak ezartzea.
 • Entitate ezberdinen arteko informazio trukeak, eztabaidak eta ikerketa sozialak sustatzea Nafarroako errealitate sozialera era global batean hurbiltzeko.
 • Alor munizipal, autonomiko, estatal eta europarreko politikei dagokienez Sarea osatzen duten entitate guztiak informatuta izatea.
 • Gure erkidegoan pobrezia eta gizarte bazterkeria egoerak indartu eta eusten dituzten gabezia estrukturalak, legislatiboak eta antolakuntzakoak aztertzea.
 • Pobrezia eta/edo gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsona eta taldeen aldeko presioa, salaketa eta aldarrikapena egiten dela ziurtatzea.
 • Ezkutatu diren pobrezia, desberdintasun eta desparekotasun egoerak ikusgarri egitea.
 • Gizarte entitateek eta zaurgarritasun sozialeko egoera dauden pertsonek gizarteratzea bultzatzen duten jarduketetan parte har dezaten sustatzea.
 • Elkarren artean heziketa jarduerak eta eztabaida foroak antolatzea errealitate soziala aztertzeko eta gizarte bazterkeriako foko berriak ager daitezen saihestea, bai eta dagoeneko existitzen diren egoerak hobetzeko moduak proposatzea.
 • Udalen, Foru Erkidegoaren, Estatuaren eta Europar Batasunaren aurrean presio-tresna gisa jokatzea, pobreziari eta gizarte bazterkeriari aurre egiteko balioko duten politikak har daitezen lortzeko; asmoa haiek sorrarazten dituzten egiturak aldatzea da.
 • Administrazio Publiko ezberdinen artean solaskide gisa parte hartzea gizarte jarduketarekin zerikusia duten gaietan, bertaratzea egokia dela irizten den foroetan parte hartuz.
 • Lan ildo hauei dagokienez egokiak diren ekimen autonomiko, estatal eta europarrekin kolaboratzea.
 • Iritzi publikoa informatzea eta sentsibilizatzea pobreziari eta gizarte bazterkeriari dagozkien esparruei buruz.
 • Lehenago azaldu diren xedeak betetzeko beharrezkoak diren jarduketak gauzatzea.
Compártelo en tus redes
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp